Aydınlatma

Endüstriyel yapıların oluşumunda aydınlatma; üretimin kaliteli olması, çalışanın performansı ve iş kazalarının önlenmesi açısından oldukça önemli bir faktördür. Ayrıca ülke ekonomisi ve firma ekonomisi açısından enerji tasarrufu, bu tür yapılarda çok ömen taşımaktadır. Bu tesislerde mümkün olduğunca gün ışığından doğal aydınlatma yöntemleri ile yararlanılmalıdır.
  Yaşantımızın büyük bir bölümünü içinde geçirdiğimiz kapalı yerlerin aydınlatılması sağlığımız için önemlidir. İş yerlerinin yeterli aydınlatılması iş kazalarını azaltacağı gibi verimi de arttırır. Aynı zamanda çalışanların da sağlıklarını korur.
   Ayrıca fabrika aydınlatmasında dikkat edilecek önemli konu, aydınlatma seviyesi fabrika ya da üretim bölgesinde yapılacak işin doğasına uygun seçilmelidir. Sağlıklı ve yeterli aydınlatma ile ortam ve çalışılan nesnelerin renkleri, şekilleri ve ayrıntılar net olarak seçilebilir. İyi bir aydınlatma güvenlik ve verimliliği artırır. Yüksek dikkat gerekli ve hassas işler yapılan bölgelere uygun renk sıcaklığında aydınlatma yapılmalıdır. Uygun renk sıcaklığı seçilmez ise renk algısı gerekli işlerde verimlilik düşebilir.