Kuvvet

Bir fazlı gücü 3 kW’tan büyük elektrik motorları ile üç fazlı sistemle çalışan alıcıları besleyen tesislere kuvvet tesisleri denir.

   Kuvvet tesisat projelerinin hazırlanmasında, hizmet ya da üretim metodları, işletmenin çalışma koşulları ve gelişimi, tesisatın yapımındaki ekonomiklik, iş akışına göre makinelerin yerleştirilmesi gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Bunun yanında, mimari planlar ile makinelerin yerleştirme düzenlenlerinden de yararlanılır.

    Kuvvet tesisatları; küçük atölye ve iş yerlerinden, büyük sanayi tesisleri, gökdelenler, tekstil ve konfeksiyon sektörü, otomotiv, tersaneler, oteller, alışveriş merkezleri, enerji iletimi  ve dağıtımı gibi pek çok alanda kullanılır.

  Üretimin aksamaması, iş yerlerinin sürekli ve kesintisiz çalışması bu tesisatların sağlıklı yapılması ile mümkündür. Bu açıdan baktığımızda kuvvet tesisatları, hem çalışanların ve kullanıcıların can güvenliği hem de üretimin aksamaması için yönetmeliklere uygun olarak hatasız yapılmalıdır.

  Kuvvet tesisatları arızalarının birçok nedeni vardır ve problemler, bir veya birden çok olumsuzluğun birleşiminden kaynaklanabilmektedir. Bizlere düşen görev; sistemli bir çalışma ile arıza sebeplerini listelemek, bu sebepler ne kadar önemsiz olursa olsun bunları ortadan kaldırmak için gerekeni yapmaktır.